1.050.000 

Château Fourcas Borie Listrac-Médoc

Mã sản phẩm
W3569
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ