2.900.000 

Chivas Royal Salute 21 The Malts Blend

Mã sản phẩm
W10072
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ