310.000 

Dominio de Punctum Lobetia Tempranillo

Mã sản phẩm
W6679
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ