855.000 

El Enemigo Cabernet Franc

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W11617
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ