485.000 

Freixenet Cabernet Sauvignon

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W11052
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Niên vụ
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ