1.600.000 

G d’Estournel (Goulée by Cos d’Estournel)

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W9166
Dung tích
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ