900.000 

Greywacke Pinot Noir

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W11516
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Niên vụ
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ