765.000 

Kim Crawford Pinot Noir

Mã sản phẩm
W3694
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ