820.000 

La Chablisienne Vibrant Petit Chablis

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W9539
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ