480.000 

Le Bordeaux de Citran Blanc

Mã sản phẩm
W6694
Dung tích
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ