780.000 

Louis Latour Bourgogne Pinot Noir

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W9496
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ