1.800.000 

20 Edizione Limited Edition

Mã sản phẩm
W3521
Dung tích
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ