2.300.000 

Chivas 18 Mizunara Cask Finish

Mã sản phẩm
W10020
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ