1.130.000 

Chivas Regal XV – 15 năm

Mã sản phẩm
W10074
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ