2.400.000 

Gran Enemigo Gualtallary Single Vineyard Cabernet Franc

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W11626
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Niên vụ
Nồng độ
Thương hiệu
Xuất xứ