2.500.000 

Imperial Gran Reserva

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W11000
Dung tích
Loại vang
Niên vụ
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ