440.000 

Rèmole Toscana Rose

Mã sản phẩm
W5588
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ