1.700.000 

Two Hands Adrestia Semillon Sauvignon Blanc

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W11656
Dung tích
Loại vang
Niên vụ
Nồng độ
Thương hiệu
Xuất xứ