1.940.000 

Anthonij Rupert Cabernet Sauvignon

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W11652
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Niên vụ
Nồng độ
Thương hiệu
Xuất xứ