1.550.000 

Glenlivet 15

Mã sản phẩm
W12094
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ