6.900.000 

Glenlivet 21

Mã sản phẩm
W12095
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ