3.500.000 

Glenlivet Code

Mã sản phẩm
W12021
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ