1.450.000 

Glenlivet 14

Mã sản phẩm
W12104
Dung tích
Nồng độ
Thương hiệu
Tuổi rượu
Phân loại rượu
Xuất xứ