2.800.000 

Glenlivet 18

Mã sản phẩm
W12098
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ