1.450.000 

Glenlivet Triple Cask Matured White Oak

Mã sản phẩm
W12178
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ