1.300.000 

Glenlivet Master Distiller’s Reserve

Mã sản phẩm
W12175
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ