Glenlivet 30

Mã sản phẩm
W12105
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ