2.000.000 

The Glenlivet Small Batch

Mã sản phẩm
W12176
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ