810.000 

Glenlivet Founder’s Reserve

Mã sản phẩm
W12173
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ