1.350.000 

The Glenlivet 13

Mã sản phẩm
W12113
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ