Glenlivet 33

Mã sản phẩm
W12106
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ