1.420.000 

Glenlivet Captain’s Reserve

Mã sản phẩm
W12174
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ